ALGEMEEN

Hartholt Woodworks hecht veel belang aan het waarborgen van uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. Bij de verwerkingen van persoonsgegevens door Hartholt Woodworks wordt rekening gehouden met de geldende privacywetgeving. Dit privacy statement van Hartholt Woodworks geldt ten aanzien van alle websites van Hartholt Woodworks, waaronder www.hartholtwoodworks.nl, www.eikentafel.shop en www.hardhoutentuinkast.nl.

BEVEILIGINGSMAATREGELEN

Hartholt Woodworks neemt de bescherming van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw (persoons)gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

VERWERKINGEN

Hartholt Woodworks verwerkt slechts persoonsgegevens wanneer hiervoor een wettelijke verwerkingsgrondslag aanwezig is. Bij Hartholt Woodworks zijn in elk geval de volgende wettelijke verwerkingsgrondslagen aanwezig:

  • Noodzakelijk voor het uitvoeren van een overeenkomst. In het kader van de overeenkomst die wij met klanten sluiten, verwerken wij persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan de overeenkomst die wij sluiten als u een bloembak of tuinkast koopt via onze webshop. De gegevens die u doorgeeft aan ons zijn dan onder andere uw naam, adres, woonplaats, postcode, telefoonnummer, e-mailadres en betaalgegevens.
  • Gerechtvaardigde belangen. Maakt u een account aan op onze websites? Dan vult u daarvoor uw persoonsgegevens in. Voor het verwerken van deze gegevens hebben wij een gerechtvaardigd belang. Hetzelfde geldt voor e-mailverkeer dat we met u voeren of als u contact met ons opneemt via onze contactpagina’s. Ook hebben wij een gerechtvaardigd belang om onze klanten nieuwsberichten te versturen die gerelateerd zijn aan onze producten en dienstverlening.
  • Toestemming. Als u geen klant bent van ons, maar wel onze nieuwsbrief wilt ontvangen, dan vragen wij daarvoor toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.
  • Noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke plicht. Hierbij kan gedacht worden aan fiscale bewaartermijnen voor bepaalde gegevens ten behoeve van de Belastingdienst, zoals facturen.

DERDEN

Hartholt Woodworks verstrekt uw persoonsgegevens slechts aan derden als dat wettelijk verplicht is of als dat noodzakelijk is in het kader van onze producten en diensten. Hartholt Woodworks maakt in het kader van de dienstverlening en onze producten gebruik van meerdere digitale systemen waarin persoonsgegevens van betrokkenen worden verwerkt, zoals een systeem voor e-mailverkeer en facturatie. Met organisaties die voornoemde systemen aanbieden bestaan afspraken ter waarborging van uw persoonsgegevens. Hartholt Woodworks is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de wijze waarop derden omgaan met uw (persoons)gegevens.

DELEN VAN GEGEVENS BUITEN DE EER

Uw persoonsgegevens worden niet gedeeld met partijen gevestigd buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Wanneer persoonsgegevens wel gedeeld worden met partijen buiten de EER, dan wordt u hierover nader geïnformeerd.

BEWAARTERMIJN

Hartholt Woodworks bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Voor de meeste administratieve (persoons)gegevens en documenten geldt bijvoorbeeld op basis van fiscale wetgeving een bewaartermijn van ten minste 7 jaar. Als u een account op onze website(s) heeft aangemaakt, dan bewaren wij uw gegevens in elk geval gedurende de tijd dat uw account actief is en tot 7 jaar na afloop van de laatste transactie.

COOKIES EN PASSIEVE TRACKING

De websites van Hartholt Woodworks maken gebruik van cookies. Een “cookie” is een gegevenselement dat naar uw browser kan worden verzonden. Uw browser kan het dan op uw systeem opslaan op basis van de voorkeuren die u in uw browser hebt ingesteld. Cookies verzamelen informatie over uw besturingssysteem, inclusief, maar niet beperkt tot, browsertype en Internet Protocol (IP)-adres.

Hartholt Woodworks gebruikt cookies om:

  • de website geschikt te maken voor uw interesses;
  • de basisfunctionaliteit van de website goed te laten werken;
  • gebruikersstatistieken te genereren op een anonieme basis om de website meer gebruikersvriendelijk te maken.

Hartholt Woodworks gebruikt deze informatie om het verkeer op onze website te analyseren, om zowel de paginaweergaven als de tijdsduur op elke pagina te bekijken en u beter van dienst te zijn wanneer u terugkeert naar onze website. Het is niet onze bedoeling deze informatie te gebruiken om een ​​gebruiker persoonlijk te identificeren. De informatie wordt verzameld in een geaggregeerde en anonieme vorm. U heeft de mogelijkheid uw internetbrowser te configureren om u op de hoogte te stellen wanneer u een cookie ontvangt, zodat u kunt beslissen of u deze accepteert. Verder heeft u de mogelijkheid om alle cookies te blokkeren. Houd er echter rekening mee dat als u cookies weigert of anderszins blokkeert, u mogelijk niet alle beschikbare functies op de website kunt gebruiken. Bepaalde onderdelen van de website kunnen niet werken als u cookies blokkeert. Onze websites maken geen gebruik van (third party) tracking cookies waarvoor uw toestemming noodzakelijk is.

GOOGLE ANALYTICS

Onze websites maken gebruik van Google Analytics. Dit is een dienst van Google Inc. Google Analytics is een webanalysedienst die gebruik maakt van cookies om te analyseren hoe onze website wordt gebruikt. Deze cookies worden benut voor het opslaan van bezoekersinformatie (bijvoorbeeld de duur van uw bezoek aan onze website). Google kan deze informatie mogelijk geanonimiseerd aan derden verschaffen. Google Analytics is dusdanig ingesteld door Hartholt Woodworks dat Google uw IP-adres niet verwerkt en dat er geen gegevens gedeeld worden met Google (voor advertentiedoeleinden).

HYPERLINKS

Wij wijzen u erop dat onze websites links kunnen bevatten naar andere websites (hyperlinks), waaronder social media websites en de websiteontwikkelaar. Dit privacy statement is niet van toepassing op de gelinkte websites. Hartholt Woodworks is niet aansprakelijk voor eventuele veiligheidsincidenten voortkomende uit gebruik van de hyperlinks.

VRAGEN EN RECHTEN

Wilt u inzage hebben in de persoonsgegevens die wij van u verwerken of wilt u uw (persoons)gegevens ontvangen (in het kader van dataportabiliteit) of laten corrigeren, wijzigen, aanvullen of verwijderen? Ook heeft u in bepaalde gevallen het recht bezwaar te maken tegen een verwerking of om een verwerking te beperken. Dien uw verzoek in via onderstaande contactgegevens. Wij kunnen u wel vragen om uzelf adequaat te identificeren door middel van een legitimatiebewijs. Hiervoor verzoeken we u om uw foto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het legitimatiebewijs), document- of paspoortnummer en BSN onherkenbaar te maken. Ook kunnen wij vragen om nadere informatie om inwilliging van uw verzoek mogelijk te maken, zoals het toezenden van documentatie.

Wij beantwoorden uw verzoek tot inzage, ontvangst, correctie, wijzing, aanvulling, verwijdering, bezwaar en beperking binnen een redelijke termijn. Deze redelijke termijn is uiterlijk vier weken na uw verzoek, identificatie en eventueel aanvullende documentatie. Onder bepaalde omstandigheden zijn wij gerechtigd de termijn te verlengen met maximaal twee maanden. Ons antwoord kan een bevestiging zijn dat uw verzoek wordt nageleefd of een weigering die met redenen is omkleed.

Bovenstaande verzoeken kunt u richten aan info@hartholtwoodworks.nl of aan het adres Koningsweg 7a, 5296 KV te Esch, ter attentie van de heer Bob Hartholt.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Bij Hartholt Woodworks wordt u niet onderworpen aan geautomatiseerde besluitvorming. Dit houdt in dat er altijd een persoon zit achter onze beslissingen, bijvoorbeeld als u gebruik maakt van onze diensten en/of onze producten koopt.

KLACHT INDIENEN

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u het vermoeden heeft dat uw persoonsgegevens niet conform de geldende privacywetgeving verwerkt worden. We hopen wel dat u eerst contact met ons opneemt, zodat we samen kunnen proberen eruit te komen.

WIJZIGINGEN

Hartholt Woodworks behoudt het recht voor deze privacy statement op ieder gewenst moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt via de websites van Hartholt Woodworks. De meest actuele versie kunt u vinden op de websites. We adviseren u regelmatig op de webpagina’s van het privacy statement te kijken of veranderingen zijn doorgevoerd. Hartholt Woodworks kan uw persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet vermeld staan in deze verklaring, zolang deze doelen aansluiten bij het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn. In dat geval zullen wij u op de hoogte te stellen van de wijzigingen en u in de gelegenheid te stellen het gebruik van uw gegevens voor die doeleinden te weigeren.

VRAGEN

Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@hartholtwoodworks.nl.